Новини

Проведохме първата си партньорска среща в Истанбул.

Откриването на проекта VIVARPL беше осъществено в Истанбул с нашите партньори от Ирландия, Франция и България. В рамките на срещата бе обсъдена концепцията за признаване на предходно обучение.
Откриването бе от страна на г-н Али Риза Ака, който е директор в директорат по образованието в област Картал към Министерството на образованието в Турция. В речта си той подчерта значението на сертифицирането за възрастни, като насочи вниманието към капацитета на дистрикта за заетост.

Дейностите по изпълнението на проекта, както и целите и задачите на проекта бяха обсъдени и планирани подробно в двудневната среща.

Първата проектна среща се проведе на 8 и 9 Февруари в хотел Пендик Грийнпарк